Uczymy matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka polskiego i języków obcych.

Ja i moi korepetytorzy oferujemy pomoc w zrozumieniu bieżącego materiału, przygotowanie do egzaminu maturalnego, przygotowanie do testu ósmoklasisty, zajęcia stacjonarne oraz online, dla chętnych rodziców informację zwrotną po każdych zajęciach.