I) Informacje ogólne.
Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z Serwisu personaleducation.pl.
Określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu.
Osoby Korzystające:
Opiekun – właściciel konta,osoba rezerwująca i opłacająca zajęcia
Uczeń – osoba, która będzie brała udział w zajęciach
Korepetytor – osoba, która prowadzi zajęcia edukacyjne
Administrator Serwisu- jednoosobowa działalność gospodarcza Klaudia Gajewska, zarejestrowana pod adresem ul. Kściuczyka 8/3, 40-750 Katowice; NIP: 9542837408.

II) Rejestracja w Serwisie.
Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu wymaga zarejestrowania się w nim, a co za tym idzie, zaakceptowania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
Osobą zarejestrowaną jest Opiekun, może on rezerwować zajęcia dla kilku Uczniów.
W Serwisie są zarejestrowani tylko Korepetytorzy, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji i zostali zatrudnieni przez Administratora Serwisu.

III) Rezerwacja zajęć.
W celu rezerwacji zajęć należy:
Wybrać swojego korepetytora przy użyciu wyszukiwarki funkcjonującej w Serwisie.
Wybrać dogodny dla ucznia termin spośród dostępnych w grafiku korepetytora.
Dokonać rezerwację i opłacić ją.
Poczekać, aż korepetytor ją zatwierdzi lub odrzuci (domyślny status rezerwacji to Oczekujący).
Obowiązkiem korepetytora jest ustosunkować się do prośby o rezerwację, zatwierdzić lub odrzucić ją (zmiana statusu w Serwisie na Zatwierdzone lub Odrzucone), w ciągu 24 godzin od złożenia rezerwacji.
Jeśli Korepetytor potwierdzi rezerwację, wówczas zadzwoni do ucznia, aby omówić szczegóły spotkania.
Jeśli Korepetytor odrzuci daną rezerwację i Administrator Serwisu nie będzie w stanie zapewnić satysfakcjonującego zastępstwa, wówczas wpłacone środki zostaną w całości zwrócone.
Uczeń może korzystać z korepetycji z dostosowaną do jego potrzeb częstotliwością, nie ma obowiązku widywać się z Korepetytorem w zaplanowany, cykliczny sposób.
Jednak pierwszeństwo przy rezerwacji terminów mają uczniowie, którzy systematycznie pracują z danym Korepetytorem w danym terminie, przed Uczniami, którzy rezerwują zajęcia jednorazowo lub nieregularnie. Kontrolę nad tym sprawuje Korepetytor.

IV) Odwoływanie i przekładanie zajęć.
Zajęcia mogą zostać odwołane lub przełożone bez żadnych konsekwencji, zarówno przez Opiekuna lub Ucznia, jak i przez Korepetytora, pod warunkiem, że zostanie to zrobione przynajmniej na 12 godzin przed zaplanowanymi zajęciami.
Jeśli zajęcia zostają przełożone, Korepetytor zmieni w Serwisie termin na nowy, w którym się odbędą.
W przypadku odwołania i całkowitej rezygnacji z zajęć przez Klienta, otrzymuje on całkowity zwrot środków.
Jeżeli zajęcia zostaną odwołane lub przełożone przez Opiekuna lub Ucznia, z mniejszym wyprzedzeniem niż wymagane 12 godzin przed zaplanowanymi zajęciami, wówczas zajęcia przepadają, a Klient nie odzyskuje uiszczonej opłaty.
Jeżeli zajęcia nie zostaną odwołane lub przełożone przez Opiekuna lub Ucznia i Uczeń się na nich nie pojawi, wówczas zajęcia przepadają, a Klient nie odzyskuje uiszczonej opłaty.
W sytuacji kiedy Korepetytor odwołał lub przełożył zajęcia bez zachowania 12 godzinnego wyprzedzenia:
– Uczeń otrzymuje zastępstwo w ten sam dzień w formie online lub jeśli to możliwe stacjonarnej albo
– Odwołane zajęcia będą odrobione w innym terminie, a dodatkowo Uczeń otrzymuje godzinę zajęć za darmo.
Odwoływanie i przekładanie zajęć musi się odbywać w formie sms-owej na numer Korepetytora/ Klienta podany w potwierdzeniu rezerwacji.

V) Płatności.
Płatności należy dokonać przed zajęciami, w przypadku nie uiszczenia opłaty rezerwacja jest nieważna, zajęcia nie zostaną potwierdzone przez Korepetytora.
Wszystkich płatności można dokonać tylko za pomocą form dostępnych w Serwisie.
Płatności gotówką nie są możliwe, także w przypadku zajęć stacjonarnych.

VI) Gwarancja satysfakcji.
Jeśli Uczeń będzie niezadowolony z zajęć, Opiekun otrzyma całkowity zwrot środków.
Dotyczy to pierwszych zajęć z danym korepetytorem.
Sytuację taką należy zgłosić do 24 godzin po owych zajęciach, w formie telefonicznej (517-025-614) lub e-mailowej (personaleducationpl@gmail.com).

VII) Promocje i rabaty.
Klientowi, który opublikował swoją opinię przysługuje rabat.
10% rabatu jeśli Klient opublikuje swoją opinię na facebookowym profilu Personal Education.
10% rabatu jeśli Klient opublikuje swoją opinię w wizytówce Google firmy Personal Education.
Łącznie 20% rabatu przy rezerwacji o wartości do 100 zł.
Rabat przysługuje niezależnie od tego czy opinia jest pozytywna, neutralna czy negatywna.
Aby uzyskać kod rabatowy należy napisać wiadomość na adres e-mail, personaleducationpl@gmail.com.